Podstawowe dane

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

REGON 005660592, NIP 864-15-44-028

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Słowackiego 17a

Telefon 15 832-05-93 mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Adres E-PUAP: i2y07er3tw/skrytka

 

   Godziny pracy

 wewn. nr

telefonu

 dane personalne pracownika

adres mail

 Dyrektor

OPS w Sandomierzu

Organizator pomocy społecznej

 poniedziałek

08.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek - piątek

07.00-15.00

         
 21

Dorota Tarnawska

dyrektor@ops.sandomierz.pl

Główny Księgowy  19

Elżbieta Posłowska

sekcja_finansowa@ops.sandomierz.pl

 Sekcja finansowa

 19

 

 

 

18

Starszy referent:

Małgorzata Kopeć

 

Referenci:

Elżbieta Konwiak

Małgorzata Paruch

Aneta Nabrzyska

 Sekcja organizacyjna

16

 

 

16

 

 

 

 

23

 

 

 

20

Izabela Szczepańska

Kierownik sekcji organizacyjnej

sekcja_organizacyjna@ops.sandomierz.pl

 

Renata Gradzińska-Domka

Starszy referent

sekcja_organizacyjna@ops.sandomierz.pl

 

Łukasz Bąk

Informatyk

informatyk@ops.sandomierz.pl

 

Klaudia Kopeć

Sekretarka

sekretariat@ops.sandomierz.pl

 Kierownik

Sekcji Pomocy Społecznej

15

Anna Chmiel

sekcja_swiadczen@ops.sandomierz.pl

 Administrator koordynujcy

(koordynacja usług opiekuńczych i

specyjalistycznych usług opiekuńczych)

 

Pracownicy socjalni

17

Iwona Olechowska

 

Anna Kawalec

Katarzyna Kołodziej

Ewa Dołowiec

Pracownicy Socjalni

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

Agnieszka Basak

Monika Grzesiak

Anna Jędral

 

 

Małgorzata Nowak

Jolanta Kurzępa

Ewa Dziurzyńska

 

Marta Zarzycka

Anna Ozdoba

 

Sekcja pomocy społecznej

(obsług administracyjno - biurowa)

 

 23

 Lucyna Bachowska

Referent

 

Katarzyna Ratajczyk

Aspirant pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

ul. Żydowska 6c

Telefon 15 832-31-60, 507-005-773 mail: swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

   Godziny pracy  wewn. nr

telefonu

 dane personalne pracownika

Sekcja świadczeń rodzinnych

i dodatków mieszkaniowych

       

 poniedziałek

08.00-16.00

 

 

 

wtorek - piątek

07.00-15.00

26

  

 

 

25

Anna Orchowska

administrator koordynujący:

swiadczenia_rodzinne@ops.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Dąbek

informacja@ops.sandomierz.pl

Obsługa świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego

22

Starsi referenci:

Marta Wryk

Aneta Stec

 Obsługa świadczeń rodzinnych  23

Magdalena Szkiełka

Starszy referent

Obsługa świadczenia

wychowawczego

24

Referenci:

Małgorzata Słodownik

Monika Baran 

 

Jednostki funkcjonujące przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  

 

  Godziny pracy  wewn. nr

telefonu

dane personalne pracownika 

Zespół do Spraw Asysty

Rodzinnej:

 

 Asystenci rodzin

 

 

 

 

 

Pracownik socjalny

 

 

 

 

Psycholog

 

poniedziałek

08.00-16.00

 

wtorek - piątek

07.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

i czwartek

08:00-12:00

Wtorek i

piątek

12:00-15:00

 
 

15 832-31-60

wew. 21

 

Monika Stec

Agnieszka Bogacz

 

 

 

 

 

Ewa Bosak

 

 

 

 

Magdalena Serwatka

 Punkt Interencji Kryzysowej

ul. Żydowska 6c

 

pik@ops.sandomierz.pl

 

od wtorku do piątku

16.00-18.00

 

15 832-31-60

wew. 21

 

poniedziałek - instruktor terapii

uzależnień

wtorek - pedagog/interwencja

kryzysowa

środa - radca prawny

czwartek - psycholog

 

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 25.05.2020
Opublikowana przez Katarzyna Ratajczyk dnia 14.07.2020. Odsłon 284, Wersja 26drukuj
Wersja : lewy  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  z 37  prawy
Początek strony