2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 021.1.13.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie finansowym dla OPS w Sandomierzu na 2019
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.14.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.11.2019, Z dnia: 29.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie i konserwację odzieży i obuwia za 2019 r. ustalonego na podstawie aktualnych cen.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.9.2019, Z dnia: 28.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w OPS w Sandomierzu
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.7.2019, Z dnia: 22.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.8.2019, Z dnia: 22.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.7a.2019, Z dnia: 22.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia likwidacji zużytego wyposażenia w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.6.2019, Z dnia: 02.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Zespołu do oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy w OPS w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.5.2019, Z dnia: 02.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1

Numer: 021.1.2.2019, Z dnia: 02.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 02.01.2019.
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 14.05.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony