Realizacja ustawy o języku migowym

Realizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym

i innych środkach komunikowania się w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu

 

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do: 

1. załatwienia sprawy w Ośrodku przy pomocy osoby przybranej - każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

2. kontaktu z Ośrodkiem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: 

Ponadto, osobą uprawniona może skontaktować się z Ośrodkiem poprzez pocztę tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz

3. skorzystania z pomocy przeszkolonego pracownika w zakresie podstawowej znajomości języka migowego w Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Sandomierzu  zatrudniony jest pracownik sekretariatu, który ukończył I poziom – elementarnego - kursu języka migowego dla  służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych:

Pani Klaudia Kopeć- sekretariat Ośrodka, mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

4. skorzystania z usług tłumacza języka migowego

W sytuacji gdy powyższe formy kontaktu są niewystarczające, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody)  poprzez jedną z form kontaktu:

  • polskiego języka migowego (PJM),
  • systemu językowo – migowego (SJM),
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).   Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego (pdf).

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz lub e-mailem na adres: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Po otrzymaniu przez Ośrodek informacji,  pracownik Ośrodka skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 25.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 25.09.2018. Odsłon 62, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony