Statystyki odwiedzin Biuletynu


Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1355
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  902
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  790
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  688
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  565
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  547
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  424
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  401
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  311
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  301
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  261
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  259
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  255
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  250
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  249
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  245
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  231
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  231
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  224
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  218
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  217
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  210
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  199
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  197
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  182
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  178
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  171
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  168
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  137
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  136
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  131
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  128
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  117
>Mienie i finanse>Majątek OPS  117
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  116
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  70
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  65
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  61
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  48
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  44
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  41
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  38
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  33
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  30
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  25
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  20
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  15
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  12
>Deklaracja dostępności>Koordynator ds. dostępności  12
>Deklaracja dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  8
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  2
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony