Statystyki odwiedzin Biuletynu


>>  3315
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1393
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  928
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  826
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  729
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  684
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  579
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  469
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  439
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  330
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  323
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  296
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  284
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  281
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  276
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  272
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  271
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  266
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  243
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  237
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  232
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  227
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  219
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  216
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  202
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  193
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  185
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  180
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  179
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  168
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  140
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  138
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  135
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  134
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
>Mienie i finanse>Majątek OPS  131
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  130
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  124
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2022  95
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  94
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  77
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  62
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  54
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  53
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  44
>Podstawowe dane>Godziny urzędowania  42
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  39
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  38
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  35
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Finansowa  34
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  32
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  32
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  31
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Organizacyjna  25
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Sekcja Pomocy Społecznej  23
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Administrator koordynujący usług opiekuńczych  22
>Informacje o dostępności>Deklaracja dostępności  22
>Informacje o dostępności>Koordynator ds. dostępności  19
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Zespół ds. Asysty Rodziny  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  16
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Informacje o dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  11
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022r.>Sprawozdania za 2022r.  11
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021r.>Sprawozdania za 2021r.  10
>Informacje o dostępności>Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia dostępności  7
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Informacje o dostępności>Wniosek o zapewnienie dostępności  6
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Informacje o dostępności>Procedura zapewnienie dostępności  4
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Punkt Interwencji Kryzysowej  1
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
>>  1
Początek strony