Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  977
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  567
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  465
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  450
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  423
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  368
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  345
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  249
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  244
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  231
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  219
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  211
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  206
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  206
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  200
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  198
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  186
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  183
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  181
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  179
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  175
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  173
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  158
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  150
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  149
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  143
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  133
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  127
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  112
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  111
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  110
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  106
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  97
>Mienie i finanse>Majątek OPS  88
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  87
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  56
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  37
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  21
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  20
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  17
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  3
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony