Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  977
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  556
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  464
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  438
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  417
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  368
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  334
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  249
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  243
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  229
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  218
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  209
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  206
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  206
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  198
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  197
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  186
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  181
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  180
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  179
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  175
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  173
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  158
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  150
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  148
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  143
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  133
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  120
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  112
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  110
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  110
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  106
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  96
>Mienie i finanse>Majątek OPS  87
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  86
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  56
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  35
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  21
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  20
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony