Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  729
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  443
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  367
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  348
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  296
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  283
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  237
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  220
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  215
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  212
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  195
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  190
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  188
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  188
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  176
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  172
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  169
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  164
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  164
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  163
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  159
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  150
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  141
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  139
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  132
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  130
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  119
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  104
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  99
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  99
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  93
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  83
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  73
>Mienie i finanse>Majątek OPS  63
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  47
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  29
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  21
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  7
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  7
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  6
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony