Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  979
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  599
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  469
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  465
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  442
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  371
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  351
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  253
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  249
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  236
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  224
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  212
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  209
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  209
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  202
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  200
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  189
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  186
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  186
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  182
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  176
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  176
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  160
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  151
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  151
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  145
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  137
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  135
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  114
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  114
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  107
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  99
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  92
>Mienie i finanse>Majątek OPS  90
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  57
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  39
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  23
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  22
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  19
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  12
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  11
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony