Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  976
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  514
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  463
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  389
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  379
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  365
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  315
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  239
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  230
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  227
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  216
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  203
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  199
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  197
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  196
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  188
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  178
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  174
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  173
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  172
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  171
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  169
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  150
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  147
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  145
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  142
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  127
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  110
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  107
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  106
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  103
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  96
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  90
>Mienie i finanse>Majątek OPS  86
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  77
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  52
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  34
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  18
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  13
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  12
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony