Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  386
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  357
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  334
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  298
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  267
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  208
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  190
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  190
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  178
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  175
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  169
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  168
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  157
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  155
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  154
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  153
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  150
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  146
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  141
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  133
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  130
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  126
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  115
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  110
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  106
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  96
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  91
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  85
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  83
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  77
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  67
>Mienie i finanse>Majątek OPS  54
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  43
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  11
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  7
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  6
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  5
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony