Statystyki odwiedzin Biuletynu


>>  3315
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1361
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  916
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  799
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  696
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  604
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  563
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  441
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  430
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  325
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  309
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  275
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  274
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  271
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  268
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  261
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  257
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  254
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  239
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  233
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  225
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  224
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  217
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  208
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  200
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  187
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  182
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  176
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  174
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  147
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  139
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  134
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  132
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  126
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  121
>Mienie i finanse>Majątek OPS  120
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  94
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  79
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  73
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  61
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  52
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  47
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  42
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  33
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  33
>Podstawowe dane>Godziny urzędowania  32
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  31
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  30
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Finansowa  27
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  25
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  23
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2022  23
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Organizacyjna  18
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Sekcja Pomocy Społecznej  17
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
>Informacje o dostępności>Deklaracja dostępności  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Zespół ds. Asysty Rodziny  15
>Informacje o dostępności>Koordynator ds. dostępności  14
Sekcje i stanowiska pracy>Sekcja Pomocy Społecznej>Administrator koordynujący usług opiekuńczych  13
>Program "Czyste Powietrze">Program "Czyste Powietrze"  11
>Informacje o dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  8
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Informacje o dostępności>Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia dostępności  2
>Informacje o dostępności>Wniosek o zapewnienie dostępności  2
>Informacje o dostępności>Procedura zapewnienie dostępności  2
>>  1
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Podstawowe dane>Sekcje i stanowiska pracy>Punkt Interwencji Kryzysowej  1
Początek strony