Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  976
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  541
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  463
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  403
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  397
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  365
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  318
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  241
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  233
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  229
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  217
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  206
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  202
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  197
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  197
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  190
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  180
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  174
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  174
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  173
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  172
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  170
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  152
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  148
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  145
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  142
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  129
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  112
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  108
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  107
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  103
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  100
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  90
>Mienie i finanse>Majątek OPS  86
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  77
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  52
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  35
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  19
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  14
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  12
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony