Statystyki odwiedzin Biuletynu
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  328
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  315
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  309
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  280
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  251
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  201
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  184
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  182
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  168
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  165
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  162
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  160
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  149
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  149
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  147
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  146
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  145
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  140
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  135
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  129
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  126
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  120
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  117
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  108
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  103
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  101
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  93
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  86
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  79
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  79
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  74
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  59
>Mienie i finanse>Majątek OPS  49
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  41
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  6
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony