Statystyki odwiedzin Biuletynu


Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2017  1354
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  900
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2018  788
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2016  688
>Ogłoszenia>Nabór pracowników  550
>Ogłoszenia>Ogłoszenie  545
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2019  420
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  393
Załatwiane sprawy>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  297
Załatwiane sprawy>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  295
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń  259
>Dostęp do informacji publicznych>Dostęp do informacji publicznych  257
Załatwiane sprawy>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  254
Załatwiane sprawy>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  248
>Podstawowe dane>Podstawowe dane  247
>Podstawa prawna>Podstawa prawna  242
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Finansowa  229
>Zakres działania>Przedmiot działalności i kompetencje  226
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Świadczeń Rodzinnych  223
Załatwiane sprawy>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  218
Druki do pobrania>Świadczenia Rodzinne>Świadczenia Rodzinne  216
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne>2016>2016  196
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  194
Druki do pobrania>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny>Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny  193
Załatwiane sprawy>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  182
>Ponowne wykorzystanie informacji>Ponowne wykorzystanie informacji  171
>Redaktorzy BIP>Redaktorzy  167
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Organizacyjna  166
Druki do pobrania>Świadczenia Wychowawcze>Świadczenia Wychowawcze  136
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2020  132
>Załatwiane sprawy>Zarządzenia  131
Druki do pobrania>Fundusz Alimentacyjny>Fundusz Alimentacyjny  131
Załatwiane sprawy>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  128
>Mienie i finanse>Majątek OPS  116
Druki do pobrania>Pomoc Społeczna>Pomoc Społeczna  116
Druki do pobrania>Usługi Opiekuńcze>Usługi Opiekuńcze  115
>Rejestry i ewidencje>Sekcja Dodatków Mieszkaniowych  113
Druki do pobrania>Punkt Interwencji Kryzysowej>Punkt Interwencji Kryzysowej  70
Komunikaty/Zarządzenia>Komunikaty>Komunikat  64
>Realizacja ustawy o języku migowym>Realizacja ustawy o języku migowym  60
Załatwiane sprawy>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  48
Załatwiane sprawy>Rządowy program "Dobry Start">Rządowy program "Dobry Start"  47
Załatwiane sprawy>Jednorazowe świadczenie "Za życiem">Jednorazowe świadczenie "Za życiem"  43
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019r.>Sprawozdania za 2019r.  38
>Rejestry i ewidencje>Samodzielne stanowisko - Informatyk  36
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018r.>Sprawozdania za 2018r.  33
Komunikaty/Zarządzenia>Zarządzenia>2021  24
>Stypendia i zasiłki szkolne>Stypendia i zasiłki szkolne  23
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  22
>Rejestry i ewidencje>Środowiskowy Dom Samopomocy  17
Druki do pobrania>Środowiskowy Dom Samopomocy>Środowiskowy Dom Samopomocy  15
>Ochrona danych osobowych>Ochrona danych osobowych  15
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020r.>Sprawozdania za 2020r.  13
>Deklaracja dostępności>Deklaracja dostępności  9
>Deklaracja dostępności>Koordynator ds. dostępności  8
>Załatwiane sprawy>Załatwiane sprawy  7
>Deklaracja dostępności>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  6
>Struktura organizacyjna>OPS  5
>Struktura organizacyjna>Przetargi  4
>Podstawowe dane>Poprzednia wersja BIP  1
Początek strony