Majątek OPS

Majątek:

Na dzień 31.12.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z podległymi jednostkami dysponuje majątkiem:

- środki trwałe - 98.158,01 zł

- pozostałe środki trwałe - 480.934,20 zł

- wartości niematerialne i prawne - 44.481,31 zł

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 26.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 26.03.2018. Odsłon 131, Wersja 1drukuj
 
Początek strony